SÄKERHET & ÖVERVAKNING

PreCom – affärskritisk mobilitetslösning för säkerhet- och övervakningsföretag

 

 

 

Affärskritisk mobilitetslösning för
säkerhets- och övervakningsföretag


Vår mjukvaruplattform PreCom är en kraftfull och anpassad mobilitetslösning optimerad för säkerhets- och övervakningsföretags specifika utmaningar. Med PreCom får du ett flexibelt och framtidssäkert mobilt IT-stöd med hög användarvänlighet som ger dig möjlighet att effektivt planera och koordinera arbetet.

PreCom kombinerar hårda servicekrav och affärskritiska arbetsprocesser med höga krav på användbarhet och kommunikation med olika back end-system. Det är en flexibel systemlösning som enkelt och smidigt kan anpassas efter nya krav och arbetssätt och integreras med de olika planerings-, larm- och kundsystem som typiskt används av ett säkerhetsföretag.

Självklart är PreCom anpassat till höga krav på arbetsmiljö, personskydd och hantering av högriskverksamheter. Systemet hanterar fullständiga arbetsflöden med funktioner som larm- och arbetsordrar, avvikelserapporter, instruktioner, nödlarmsfunktioner och checklistor.

Dina medarbetare får ett lättanvänt mobilt system som kommunicerar direkt med ditt affärssystem, oberoende av vilken mobil device de använder. Systemet har stöd för alla olika arbetsroller inom ett säkerhetsbolags verksamhet, som bemannad bevakning, värdetransporter och servicetekniker, och samma personal kan med hjälp av systemet utföra flera olika arbetsuppgifter i fält.

 

 

BEVIS PÅ VERKLIGT VÄRDE

”PreCom har effektiviserat vårt arbete både på kontoret och ute i fält. Det mobila systemet har även gjort det möjligt för våra väktare att i realtid återrapportera incidenter och åtgärder till våra kunder vilket lägger grunden för bra och långsiktiga kundrelationer.”

- Marcus Lindholm, IT Manager Maintenance

 

 

Kundcase

Standard och anpassning – samtidigt


Med PreCom får du det bästa av två världar i en tredelad modell som förenar standard med flexibilitet. Grunden är en standardplattform och en stor uppsättning standardiserade moduler, med alla fördelar det ger för implementering och förvaltning.

 

 

Till det gör vi anpassningar till din verksamhet, som stöder ditt arbetssätt och dina arbetsprocesser. Det är enkelt att anpassa eller vidareutveckla våra moduler, något som ger dig ett system som växer och förändras med verksamhetens nya krav och arbetssätt.  Det ger dig affärsnytta, kostnadskontroll, flexibilitet och framför allt: ett framtidssäkert mobilt IT-stöd.

BERÄTTELSER FRÅN VÅRA KUNDER

Det tydligaste beviset på vad PreCom kan göra kommer från våra kunder. Berättelser från verkligheten med krav och branschspecifika anpassningar.

KONTAKTA OSS