Vi hjälper ditt företag med mobilitet för affärskritiska applikationer

PreCom är en mobil mjukvaruplattform för företag med mobila medarbetare. Genom kundanpassade mobila lösningar ger PreCom stora besparingar och ökad effektivitet åt företag med en mobil arbetskraft. Företag som använder PreCom kan öka effektiviteten med upp till 50% på utveckling och underhåll av system.

PreCom Platform

Stödjer multipla mobila OS och enheter
Modulbaserad arkitektur
Beprövad i stora affärskritiska 
     enterprise mobility-lösningar
Flexibilitet, enkel utveckling och
     effektivt underhåll
Rik funktionalitet reducerar 
     utvecklingstid och insats

Kraftfull mobilitetsplattform för affärskritiska lösningar

Hur allvarligt är det om transaktioner försvinner? Behöver din lösning leva över teknikskiften? Behöver du hantera mer än 1000 samtidiga devicer? Har du tuffa SLA:er mot slutkund att uppfylla? PreCom Platform effektiviserar din mobila IT-infrastruktur >>

Effektiviserar verksamheten för företag med rörlig arbetskraft

Är ett effektivt order- och datainsamlingsflöde kärnan i din affär? Har du kundkrav som kräver kontinuerliga ändringar i processen? Är det vitalt att dina slutanvändare kan arbeta effektivt utan avbrott? PreCom Mobile Workforce Library ger ditt företag optimerade och effektiva arbetsprocesser >>

Snabb anpassning för unika behov

Vill du fokusera på unika krav och inte hur du löser säkerhet eller offline-stöd? Ställer dina kunder allt mer komplexa krav som du behöver anpassa för? Har du ett behov av kostandseffektiva utvecklingsprojekt och snabb implementation? Med PreCom får du en anpassningsbar och utbyggbar arkitektur med fokus på unika behov >>
 

 

Säkerställ leveransen. Lita på PreCom!