POST & LOGISTIK

PreCom – mobilitetslösning optimerad för post, logistik & transport

 

 

 

Mobilitetslösning optimerad för
logistik, post & transport


Vår mjukvaruplattform PreCom är en kraftfull och anpassad mobilitetslösning optimerad för de höga krav på mobilitet, servicenivå och användbarhet som kännetecknar post- & logistikbranschen. Med PreCom får du ett flexibelt och framtidssäkert mobilt IT-stöd, som kan integreras med alla typer av back end-system.

PreCom ger dig funktionalitet som stöder både fasta rutter och ad hoc-events. Samma lösning fungerar på både ruggade PDA:er och kommersiella smartphones, och kan integreras med alla typer av back-endsystem.

Vid nya kontrakt eller arbetsuppgifter kan du snabbt och enkelt ändra eller vidareutveckla applikationen utan programmering, med full kontroll över olika roller, användare och kopplingar till back end-system. Det är lätt att lägga till ny funktionalitet när lösningen är i drift. Du kan snabbt svara mot slutkunders nya och ökande krav, och ta vara på nya möjligheter i din affärsverksamhet.

Dina medarbetare i fält får ett användarvänligt mobilt stödsystem för att enkelt sköta sina arbetsuppgifter, oberoende av vilken mobil device de använder. Fördelarna är många: ökad effektivitet, större flexibilitet, enklare rapportering, smidigare hantering av fraktsedlar och tidrapporter, scanning och signaturer, stöd för navigering och dokumentation, full spårbarhet av leveranser. Dina kunder får den servicenivå de förväntar sig och din personal får ett verktyg som underlättar deras arbete.
 

BEVIS PÅ VERKLIGT VÄRDE

”Förutom att vi reducerar komplexiteten i våra IT-integrationer kommer den nya lösningen från PocketMobile att skapa en effektivare hantering hos våra ombud och samtidigt tillgodose de ökande säkerhetskrav som ställs inom e-handeln.”

- Peter Johansson, Programs och IT Product Manager, IS Demands, DHL Freight AB

 

 

Kundcase

Standard och anpassning – samtidigt


Med PreCom får du det bästa av två världar i en tredelad modell som förenar standard med flexibilitet. Grunden är en standardplattform och en stor uppsättning standardiserade moduler, med alla fördelar det ger för implementering och förvaltning.

 

 

Till det gör vi anpassningar till din verksamhet, som stöder ditt arbetssätt och dina arbetsprocesser. Det är enkelt att anpassa eller vidareutveckla våra moduler, något som ger dig ett system som växer och förändras med verksamhetens nya krav och arbetssätt.  Det ger dig affärsnytta, kostnadskontroll, flexibilitet och framför allt: ett framtidssäkert mobilt IT-stöd.

BERÄTTELSER FRÅN VÅRA KUNDER

Det tydligaste beviset på vad PreCom kan göra kommer från våra kunder. Berättelser från verkligheten med krav och branschspecifika anpassningar.

KONTAKTA OSS