FÄLTSERVICE

PreCom – affärskritisk mobilitetslösning för fältserviceföretag

 

 

 

Mobilt verksamhetsstöd
för fältservice


Vår mjukvaruplattform PreCom är en kraftfull och anpassad mobilitetslösning optimerad för fältservice- och inspektionsföretags specifika utmaningar. Med PreCom har du översikt över en fragmenterad och komplex verksamhet, och kan planera, optimera och effektivt utnyttja personalens tid och kompetens. Funktioner som rapportering i realtid och tillgång till uppdaterad information gör fältarbetet enklare och effektivare.

PreCom stödjer hårda SLA och servicekrav och affärskritiska arbetsprocesser med höga krav på användbarhet och kommunikation med olika back end-system. Det är en flexibel systemlösning som enkelt och smidigt kan anpassas efter nya krav och arbetssätt. Ett framtidssäkert mobilt IT-stöd som är avgörande för effektivitet, kundservice och konkurrenskraft.

Dina fältarbetare får ett lättanvänt mobilt stödsystem som kommunicerar direkt med ditt affärssystem, oberoende av vilken mobile device de använder. Fördelarna är många: enkel, flexibel rapportering i fält trots komplexa rapportkrav, koordinering och uppdatering av uppgifter på plats, ökad effektivitet som möjliggör fler besök per tekniker, realtidsfakturering, teamarbetesfunktioner för att nämna några.
 

BEVIS PÅ VERKLIGT VÄRDE

”PreCom är en framtidssäker mobilitetsplattform, där vi kan hantera våra användargruppers olika behov utan att utvecklingskostnaderna blir orimligt stora.”
- Åse Petersén, IT-chef, ONE Nordic AB.

 

Kundcase

Standard och anpassning – samtidigt


Med PreCom får du det bästa av två världar i en tredelad modell som förenar standard med flexibilitet. Grunden är en standardplattform och en stor uppsättning standardiserade moduler, med alla fördelar det ger för implementering och förvaltning.

 

 

Till det gör vi anpassningar till din verksamhet, som stöder ditt arbetssätt och dina arbetsprocesser. Det är enkelt att anpassa eller vidareutveckla våra moduler, något som ger dig ett system som växer och förändras med verksamhetens nya krav och arbetssätt.  Det ger dig affärsnytta, kostnadskontroll, flexibilitet och framför allt: ett framtidssäkert mobilt IT-stöd.

BERÄTTELSER FRÅN VÅRA KUNDER

Det tydligaste beviset på vad PreCom kan göra kommer från våra kunder. Berättelser från verkligheten med krav och branschspecifika anpassningar.

KONTAKTA OSS