Fältservice

Med mobila lösningar baserade på PreCom hinner företagets tekniker med fler uppdrag per person och dag. Kraftfull planeringsfunktion, snabbare fakturering. All information alltid tillgänglig Läs mer

Transport & Logistik

Realtidsinformation om status & avvikelser, positionering av fordon, navigering & optimering är några exempel på PreCom-baserade funktioner för företag inom transport & logistik Läs mer

Säkerhet & Övervakning

PreCom ger en tryggare arbetsmiljö genom avancerade funktioner för personlig säkerhet & kommunikation. Snabbare respons med digital information är andra fördelar med lösningar baserade på PreCom Läs mer

PreCom Platform

Kraftfull mobilitetsplattform för
affärskritiska lösningar. Läs mer
 

Mobile Workforce Library

Effektiviserar verksamheten för
företag med rörlig arbetskraft.
Läs mer
 

Snabb anpassning

Flexibla och utbyggbara lösningar
för unika behov. Läs mer
 

Effektiva mobilitetslösningar för ditt företag

PreCom Platform är Europas ledande mobilitetsplattform. Det är en effektiv och flexibel utvecklingsplattform för utveckling, underhåll och implementation av verksamhetskritiska mobila lösningar för företag med en rörlig arbetskraft.

PreCom Platform möjliggör snabb och kostnadseffektiv utveckling av mobilitetslösningar anpassade efter dina behov. Med lösningar byggda på PreCom ökar produktiviteten samtidigt som kostnaderna sjunker. PreCom Platform underlättar snabb etablering av nya tjänster anpassade för både kundens och medarbetares behov samtidigt som effektiv förvaltning av mobila applikationer kan säkerställas.

PreCom är en väletablerad och beprövad plattform med mer än 100 000 användare som effektiviserar sina arbetsuppgifter med PreCom varje dag. Företag som använder PreCom kan nå 50 % högre effektivitet i utveckling och förvaltning av system.
 

TREFOR A/S har valt PreCom från PocketMobile som servicelösning för att få effek…
28 maj
G4S Estland har valt PreCom som plattform för att få effektiv dispatching, säkra…
28 april

PreCom Platform

Stora och mellanstora företag med en mobil arbetskraft spar tid och pengar med hjälp av lösningar byggda på PreCom Platform. Förenklade processer, mobil orderhantering och minskad administration ger våra kunder en effektivare och flexiblare verksamhet.

Mobile Workforce Library

Anpassade mobila lösningar för företag inom fältservice eller med stor rörlig arbetskraft. Med MWL får ni fördelarna med en optimerad, skräddarsydd lösning, samtidigt som investerings- och underhållskostnaderna hålls nere...smidigt, enkelt och kostnadseffektivt!

Lösningar

Vi har lång erfarenhet av utveckling och leverans av mobila lösningar inom många olika företag och branscher. PocketMobile erbjuder flexibla mobilitetslösningar för företag med stor rörlig arbetskraft, t.ex. företag inom Transport & Logistik, Fältservice, Säkerhet & Övervakning och Säljkårer.

Referenser

Bland våra kunder finns stora och mellanstora företag och organisationer som med hjälp av PreCom effektiviserat sin verksamhet. Bland referenserna kan nämnas välkända företag som t.ex. Schenker, ONE Nordic, Posten Norge/Bring, DHL, G4S, DSV, DSB, Polygon, Europark m.fl.